Servicii

Transport bunuri periculoase – ADR

Orice bunuri care pot prezenta risc pentru oameni sau mediu, sunt clasificate ca fiind bunuri periculoase și sunt organizate în clase de periculozitate pe o scară de la 1 la 9. Aceste tipuri de bunuri pot varia de la cele extrem de periculoase (cum ar fi explozivi, acizi sau inflamabile) la produsele de zi cu zi, cum ar fi vopselele și solvenții găsiți în casa și la locul de muncă.

Pentru a transporta astfel de bunuri, trebuie să te asiguri că acestea sunt împachetate corespunzător, conform reglementărilor internaționale și naționale, iar Panda Logistics iți pune la dispoziție mijloace de transport autorizate pentru a le duce la destinație în condiții de siguranță.